Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER)

Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju (LAPER) osnovana je početkom 2009. godine. Svrha formiranja Laboratorije je bolja organizacija dosadašnjeg rada pojedinaca i grupa na našem Fakultetu u okviru ove oblasti, aktivnije povezivanje sa srodnim institucijama u svetu i proširenje aktivnosti i delatnosti u skladu sa naučno-istraživačkim, finansijskim i drugim interesima i strategijom razvoja Prirodno-matematičkog fakulteta.

 

Osnivači i saradnici Laboratorije za paleoekološku rekonstrukciju su okupljeni oko zajedničke ideje o analizi većeg broja bioloških i biohemijskih pokazatelja, kao biomarkera u rekonstrukciji životne sredine i klimatskih uslova u prošlosti.

 

U Laboratoriji postoje uslovi za istraživanja sledećih bioloških hemijskih i biohemijskih indikatora u paleoekološkoj i paleoklimatskoj rekonstrukciji:

 

 • polen
 • malakološka istraživanja
 • silikatne alge
 • nestandardni palinomorfi
 • ugljovodonični, lipidni i ostali hemijski biomarkeri
 • odnos C:N
 • novi biohemijski pokazatelji zasnovani na analizama recentnih ekstremofilnih i kultivisanih mikroorganizama
 • matematičko modeliranje
 • paleoekološka i paleoklimatska rekonstrukcija

 

Zahvaljujući navedenim analizama, Laboratorija za paleoekološku rekonstrukciju je osposobljena za izvođenje sledećih aktivnosti istraživačkog i uslužnog tipa:

 

 1. Analiza jezerskih sedimenata u cilju sanacije i konzervacije stajaćih vodenih ekosistema paleolimnološkim tehnikama.
 2. Analiza kopnenih sedimenata u cilju adekvatne rekultivacije oštećenih i degradiranih zemljišta.
 3. Evaluacija paleoekoloških i paleoklimatskih arhiva sa aspekta identifikacije i adekvatne zaštite geonasleđa.
 4. Analiza paleoklimatskih promena istraživanjem lesnih, fluvijalnih i glacijalnih sedimenata.
 5. Rekonstrukcija potencijalne vegetacije sa posebnim osvrtom na datiranje pojave nekih alergijskih i za čoveka značajnih alohtonih biljaka.
 6. Rekonstrukcija i kvantifikacija pedogenetskih procesa u recentnim i paleozemljištima.
 7. Analize recentnih autohtonih ekstremofilnih i kultivisanih mikroorganizama poreklom iz zemljišnih pokorica u cilju pronalaženja novih bioproksija i rekonstrukcije ekstremnih paleoekoloških i paleoklimatskih uslova i promena, kao i procene uloge zemljišnih pokorica u formiranju eolskih lesnih sedimenata.
 8. Sagledavanje mogućnosti upotrebe aktuelnih i novih biomarkera u astrobiološkim istraživanjima.

 

Dosadašnja aktivnost članova Laboratorije u smislu zejdničkog učestvovanja u izradi projekata i objavljivanja naučnih radova je vremenski ograničena zbog toga što je ova laboratorija osnovana tek početkom 2009. godine.

 

Trenutne aktivnosti

 1. Formiranje kolekcije kultura cijanobakterija registrovane u Bazi podataka kolekcija kultura mikroorganizama Ministarstva za zaštitu životne sredine, kao NSCCC (Novi Sad Cyanobacterial Culture Collection) i kolekcije zemljišnih pokorica;
 2. Organizovanje naučnih skupova (Loessfest 2009);
 3. Organizovanje terenskih istraživanja lesno-paleozemljišnih sedimenata;
 4. Organizovanje naučne ekspedicije u zemlji i inostranstvu sa ciljem dobijanja reprezentativnih uzoraka i neophodnih informacija za kompleksno proučavanje odabranih paleoekoloških i paleoklimatskih arhiva;
 5. Organizovanje tematskih sastanaka, seminara, radionica i kurseva za obuku i osavremenjavanje znanja;
 6. Učestvovanje u pripremi predloga projekta kod COST fondacije (ESSEM domena) u akciji pod nazivom Upgrading New Indicators for Palaeo-Environmental Reconstruction (UNIPER), za period 2009-2013, pod rukovodstvom partnera iz Nemačke;
 7. Izrada reklamnog materijala i web stranice za informisanje javnosti i pružanje usluga i ekspertiza.

Laboratorija je, korišćenjem postojećih prostornih kapaciteta i opreme departmana PMF-a u Novom Sadu, u potpunosti opremljena za istraživanja predviđena postojećim i planiranim projektima, kao i za pružanje usluga trećim licima.


Članovi istraživačke grupe (na departmanu za biologiju i ekologiju)


Članovi istraživačke grupe (izvan departmana za biologiju i ekologiju)

 • Prof. dr Slobodan Marković
 • Prof. dr Aleksandar Đorđević
 • Prof. dr Arpad Takači
 • Prof. dr Dušanka Perišić
 • Prof. dr Nenad Teofanov
 • Doc. dr Srđan Rončević
 • mr Biljana Basarin, asistent pripravnik
 • mr Jelena Tričković, asistent
 • Milena Dalmacija, asistent


Kontakt osoba


dr Zorica Svirčev

zorica.svircev@dbe.uns.ac.rs
tel: +381 21 485 2688
fax: + 381 21 450 620