Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (LaRES)

Teme istraživanja

 

Periferni biološki časovnik u Leydig-ovim ćelijama; Regulacija funkcije Leydig-ovih ćelija u starenju;  Mehanizmi mitohondrijalne biogeneze u  Leydig-ovim ćelijama; Funkcija androgenog receptora u Leydig-ovim ćelijama u uslovima normalne i poremećene homeostaze organizma; Uloga IGFR signalinga u regulaciji steroidogeneze u Leydig-ovim ćelijama.

 

Istraživačka aktivnost LaRES laboratorije se odvija u oblasti ćelijskog signalinga u reproduktivnoj endokrinologiji. U toku su istraživanja nekih aspekata mehanizama i signalnih puteva koji su uključeni u adaptaciju poremećene funkcije Leydig-ovih ćelija u uslovima poremećene homostaze organizma.

 

Članovi LABORATORIJE

 

 

Saradnja

 

  • Dr Maria Dufau, Section on Molecular Endocrinology, Program in Developmental Endocrinology and Genetics, National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health (Bethesda, USA)
  • Prof. Dr Serge Nef, Faculty of Medicine at University of Geneva (Geneva, Switzerland)
  • Prof. Dr Urs Albrecht, Department of Biology, University of Fribourg (Fribourg, Switzerland)
  • Prof. Dr Mojca Narat, Biotechnical Faculty at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
  • Prof. Dr Simon Horvat, Biotechnical Faculty at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
  • Prof. Dr Damjana Rozman, Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine at University of Ljubljana (Ljubljana, Slovenia)
  • Dr Hana Zemkova, Chief of the Laboratory of Cellular and Molecular Neuroendocrinology, Institute of Physiology Academy of Sciences of the Czech Republic (Prague, Czech Republic)

  • Prof. Dr Gregor Majdic,  Veterinary Faculty (University of Ljubljana) and Medical Faculty (University of Maribor) (Slovenia)

Kontakt osobe

 

SILVANA ANDRIĆ

Rukovodilac LaRES

silvana.andric@dbe.uns.ac.rs
tel: +381-21-485-2673
fax: +381-21-450-620

 

Tatjana Kostić

tatjana.kostic@dbe.uns.ac.rs
tel: +381- 21-485-2674
fax: +381-21-450-620