Dušanka Krašić

Oblasti istraživanja: ekologija, vegetacijske sukcesije, funkcionalne karakteristike kao indikatori biodiverziteta i stabilnosti ekosistema, indikatori kvaliteta staništa šumskih ekosistema

 

Istraživanje vezano za doktorsku disertaciju: efekat depozicije azota i ispaše na tok vegetacijske sukcesije, uticaj abiotičkih varijabli na kompoziciju i bogatstvo vrsta, predviđanje distribucije invazivnih vrsta na području Krčedinske ade – SRP Koviljsko-petrovaradinski rit. Ko-mentor disertacije: dr Wieger Wamelink, „Alterra“ istraživački centar, Wageningen Univerzitet, Holandija.  

 

Istraživanja vezana za projektne aktivnosti: promene u šumskim ekosistemima u različitim stupnjevima degradacije, utvrđivanje funkcionalnih karakteristika određenih vrsta koje doprinose održanju važnih funkcija šumskih ekosistema, praćenje indikatora stanja šuma u istim sastojinama različitih pravaca promena (QBS – indikator kvaliteta zemljišta i biodiverziteta, lišajevi, indikatori zeljastog pokrivača, mrtvo drvo).

 

U okviru LTER mreže kordinator sajta SRP Koviljsko-petrovaradinski rit.

U okviru EXPEER treninga „Testing and Refining Sampling Protocols for Ecosystem Research“ u Italiji učestvovala u procesu odabira ekoloških parametara i harmonizaciji metodologije za njihovo praćenje na nivou Evrope. Koautor je dva rada iz kategorije M23.

 

Trifunov, S., Krašić, D., Markov, Z., Mudri-Stojnić, S., Butorac, B., Vujić, A. (2013): Forest changes due to human activities in National park “Fruška gora” (Serbia) – ecological and economic signals, Archives of Biological Science.Belgrade.

Vujić, A., Stefanović, A., Dragičević, I., Matijević, T., Pejčić, Lj., Knežević, M., Krašić, D., Veselić, S. (2010):  Species Composition and Seasonal Dynamics of Mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Flooded Areas of Vojvodina, Serbia. Archives of biological sciences. Belgrade, 62 (4), 1193-1206.

 

D.jpg D.jpg