Sonja Mudri-Stojnić

Doktorska disertacija Sonje Mudri-Stojnić obuhvata analizu diverziteta polinatora na poljoprivrednim površinama pod suncokretom i poluprirodnim staništima u njihovom neposrednom okruženju pod mentorstvom Ante Vujića. Istraživanja obuhvataju bumbare, pčele i sirfide, a protokoli na osnovu kojih se rad odvija su definisani u okviru međunarodnog FP7 projekta STEP, čiji je osnovni cilj utvrđivanje trenda opadanja brojnosti polinatora, procena trenutnog stanja i trendova promena u populacijama oprašivača u Evropi. Prate se promene u populacijama divljih pčela i sirfida i istražuju mogući uzroci ovih promena. Doktorant je publikovao dva rada iz kategorije M23.

Mudri-Stojnić, S., Andrić, A., Józan, Z. and Vujić, A. (2012) Pollinator diversity (Hymenoptera and Diptera) in semi-natural habitats in Serbia during summer. Archives of biological sciences. Belgrade, 64 (2), 777-786. DOI:10.2298/ABS1202777S

Trifunov, S., Krašić, D., Markov, Z., Mudri-Stojnić, S., Butorac, B., Vujić, A. (2013): Forest changes due to human activities in National park “Fruška gora” (Serbia) – ecological and economic signals, Archives of Biological Science. Belgrade.

 

img_7079.jpg img_7079.jpg