Sonja Trifunov

Trifunov Sonja, istraživač pripravnik


Nakon povratka iz inostranstva, gde je boravila u okviru istraživačkog programa Evropske Komisije „Marija Kiri“ (FP6), Sonja Trifunov je nastavila istraživanja u oblasti upravljanja prirodnim resursima. Tokom istraživačkog boravka u inostranstvu, stekla je znanje i iskustvo za interdisciplinarna istraživanja u pomenutoj oblasti. Sprovodila je istraživanja o uticaju vlasničkih promena na upravljanje šumskim resursima u Slovačkoj, eksperimantalna istraživanja o upravljanju zajedničkim dobrima, i analizu participatornih procesa kao sredstva za poboljšano upravljanje prirodnim resursima.

 

Za doktorsku disertaciju sprovodi komparativnu analizu upravljanja šumskim resursima u okviru zaštićenih područja, sa posebnim osvrtom na implementaciju politike za zaštitu biodiverziteta. Cilj je identifikacija principa efektivnog upravljanja šumskim resursima, tj. upravljajnja koje obezbeđuje održivo korišćenje, uz poštovanje ekosistemskih funkcija i postojećeg biodiverziteta.

 

Trenutno radi na  ispitivanju vrednosti i značaja šumskog diverziteta u funkcionisanju šumskih ekosistema, kroz ispitivanje promena biodiverziteta (specijskog, strukturnog i funkcionalnog) i uticaja koje one imaju na obezbeđivanje usluga šumskih ekosistema.

 

Pored pomenutog, angažuje se u izučavanju metoda daljinske detekcije (korišćenje satelitskih snimaka) za praćenje stanja šuma, i kao pomoćnih metoda za analizu faktora koji utiču na određeno stanje šuma.  Takođe učestvuje u radu tima koji se bavi istraživanjem faune sirfida.

 

Član je evropske mreže za ekološku ekonomiju, i svetske mreže za unapređenje nauke o uslugama ekosistema i primene procena usluga ekosistema u praksi.

 

Rezultati dosadašnjeg rada doktoranta Sonje Trifunov na našem departmanu su publikovani u 4 naučne publikacije iz kategorije M23, a prethodno je publikovala još 4 rada u oblasti enviromentalne politike.

 

Trifunov S. Krašić D. Markov Z. Mudri-Stojnić S., Butorac B. Vujić A. (2013) Forest changes due to human activities in national park “Fruška gora” (Serbia) – ecological and economic signals.  Archives of Biological Sciences. Belgrade.

 

Nikolić T., Radišić D., Milić D., Marković V., Trifunov S., Jovičić S., Šimić S., Vujić A. (2013). Modelling current potental distribution and the analysis of habitat preferences of genus Pipiza (Dipera: Syrphidae) on the Balkan Peninsula. Archives of Biological Sciences. Belgrade.

 

Vujić, A., Radenković, S., Lukov, L., Trifunov, S., Nikolić, T. (2013) Three new species of the Merodon nigritarsis group (Diptera: Syrphidae) from the Middle East. Zootaxa.

 

Vujić, A., Radenković, S., Trifunov, S., Nikolić, T. (2013) Key for the European species of Cheilosia proxima group (Diptera: Syrphidae) with the description of new species. ZooKeys.

 

Trifunovová S. 2010. Long surviving institutions for forest governance in the Slovak Republic. In From Government to Governance. New Governance for Water and Biodiversity in Enlarged EU. Kluvankova-Oravska (ed.). Alfa Printing, Prague 

 

Trifunovová S. Mertens C. Niedzialkowski K. 2010. Establishing Protection Regimes in National Parks in Central Europe. In Methods and Tools for Environmental Appraisal and Policy Formulation, Proceedings of the 3rd THEMES Summer School. P. Antunes, R. Santos, G. Lobo, N. Videira (edts). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Nova de Lisboa, Caparica

 

Trifunovová S. 2009. Back to Traditional Forest Management Regimes? Prognostické práce 2009. Vol 1. No 1. Prognostický Ústav Slovenskej Akadémie Vied. 100-116

 

Kluvánková-Oravská T., Chobotová V., Banaszak I., Slavikova L., Trifunovová S. 2009. From Government to Governance for Biodiversity: The Perspective of Transition Countries of CEE. Environmental Policy and Governance. 19, 186–196

 

E-mail: sonja.trifunov@dbe.uns.ac.rs