Zlata Markov

Doktorant Zlata Markov se bavi procenom ukupne ekonomske vrednosti šumskih ekosistema sa naglaskom na tehnike otkrivenih i iskazanih preferencija, koje su od izuzetnog značaja za rešavanje pitanja upravljačke prakse u šumskim ekosistemima. U skladu sa podacima potrebnim za implementaciju ovih metoda, doktorant realizuje terenska istraživanja na području Fruške gorePored navedenog angažovanja, doktorant je sproveo istraživanja vezana za promene u šumskim ekosistemima, praćenje biodiverzitetskih promena u različitim stupnjevima degradacije u okviru šumskih ekosistema i njihove efekte na šumske ekosistemske usluge. Zlata je realizovala dva studijska boravka u Italiji na Međunarodnom Mediteranskom Institutu za Agronomiju u Bariju (2012) tokom kojih je radila na unapređenju metodologije vezane za doktorsku disertaciju. Doktorant ima objavljen jedan rad iz kategorije M23.

Trifunov, S., Krašić, D., Markov, Z., Mudri-Stojnić, S., Butorac, B., Vujić, A. (2013): Forest changes due to human activities in National park “Fruška gora” (Serbia) – ecological and economic signals, Archives of Biological Science.Belgrade.