Republika Srbija

Republika Srbija je demokratska država svih građana koji žive na njenoj teritoriji. Njena istorija i dostignuća čine je sastavnim delom savremene civilizacije i međunarodne zajednice.

 

Nalazi se u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu) i u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji). Graniči se na severu sa Mađarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na istoku sa Bugarskom, na jugu sa Republikom Makedonijom, na jugozapadu sa Albanijom i Crnom Gorom a na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom.

 

Glavni grad je Beograd. Sa 1.576.124 stanovnika po popisu iz 2002. godine, on je administrativno i ekonomsko središte Srbije. Drugi veći gradovi su Kragujevac (147.473, sa okolinom 180.252), Niš (254.164, sa okolinom 292.137) i Novi Sad (286.157, sa okolinom 372.999)

 

Zvanična web prezentacija Vlade Republike Srbije

Zvanična web prezentacija Vlade AP Vojvodine

 

Glavni grad je Beograd. Sa 1.576.124 stanovnika po popisu iz 2002. godine, on je administrativno i ekonomsko središte Srbije.
Geografski položaj Srbije na Balkanskom poluostrvu i jugoistočnoj Evropi Geografski položaj Srbije na Balkanskom poluostrvu i jugoistočnoj Evropi