Pretraga

broj pogodaka: 13
PMF: 2 Biologija: 7 Matematika: 3 Fizika: 1

Web prezentacija PMF

http://wwwold.pmf.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_pmf

  O sajtu   Osnovna namena web prezentacije Prirodno-matematičkog fakulteta je efikasno i tačno informisanje posetilaca i korisnika (studenata, nastavnika i istraživača) o delatnostima i dešavanjima na fakultetu. Druga važna namena je povezivanje i lakša upotreba ...

Pretraživanje sajta

http://wwwold.pmf.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_pmf/pretraga_uputstvo

Servis za pretragu omogućuje brže pronalaženje željene informacije. Sajt je moguće pretraživati klasičnom pretragom (ukoliko se traži neki tekstualni sadržaj) prikazom stabla sajta (ukoliko se traži neka određena stranica) ili pretragom imenika ukoliko se traži kontakt nekog od ...

Imenik

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/imenik

Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

Kontakt

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/kontakt

Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad, Srbija   Telefon: 021 458 988, Fax: 021 450 620   e-mail: biologija@dbe.pmf.uns.ac.rs pitanja studenata: biologija-info@dbe.uns.ac.rs   pitanja i ...

Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (LaRES)

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/laboratorija_za_reproduktivnu_endokrinologiju_i_signaling_(lares)

Naučna aktivnost grupe za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signaling (LaRES) se odnosi na istraživanja nekih molekularnih mehanizama i signalnih puteva koji su uključeni u adaptaciju poremećene funkcije Leydig-ovih ćelija (rodukuju muške polne hormone), a u uslovima poremećene homostaze ...

Laboratorija za genetiku

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/laboratorija_za_genetiku

Rad istraživačke grupe usmeren je na: proučavanje genetičkog diverziteta biljnih i životinjskih genoma primenom molekularnih markera, korišćenje molekularnih markera u konzervacionoj genetici prirodnih populacija divljači i istraživanje primene proteinskih i molekularnih markera u ...

Web prezentacija DBE

http://www.dbe.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_dbe

Tehnički zahtevi   Pristup sajtu DBE moguć je iz svih web pretraživača bez obzira na platformu i verziju, ali za optimalni prikaz i funkcionalnost poželjno je koristiti web pretraživače novije generacije sa podrškom za JavaScript i doslednom implementacijom CSS ...

Pretraživanje sajta

http://www.dbe.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_dbe/pretraga_uputstvo

Servis za pretragu omogućuje brže pronalaženje željene informacije. Sajt je moguće pretraživati klasičnom pretragom (ukoliko se traži neki tekstualni sadržaj) prikazom stabla sajta (ukoliko se traži neka određena stranica) ili pretragom imenika ukoliko se traži kontakt nekog od ...

Knjiga nastavnika

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika

U knjizi nastavnika se nalaze osnovni podaci o svim nastavnicima koji drže nastavu na Departmanu za biologiju i ekologiju (akademska karijera, spisak predmeta, reprezentativne reference, itd...)

Imenik

http://www.dmi.uns.ac.rs/o_nama/imenik

Matematika

http://www.dmi.uns.ac.rs/studije/stprogrami/stari_st_programi/doktorske_akademske_studije/matematika

LISTA (IZBORNIH) PREDMETA NA DOKTORSKIM STUDIJAMA   R.br.Šifra predmetaNaziv predmetaIme(na) nastavnikaUža naučna oblast 1. AN-01 Algebre uopštenih funkcija dr Arpad Takačidr Đurđica Takači AiV 2. AN-02 Analiza na mnogostrukostima dr Stevan Pilipović AiV 3. AN-03  ...

Mathematics

http://www.dmi.uns.ac.rs/en/studies/study_programs/old_study_programs/doctoral_studies/mathematics

THE LIST OF (ELECTIVE) SUBJECTS AT DOCTORAL STUDIES   Ordinal numberCourse codeCourse nameName(s) of teachersField of Academic Expertis 1. AN-01 Algebras of generalized functions (Serbian) dr Arpad Takačidr Đurđica Takači AiV 2. AN-02 Analysis on manifolds (Serbian) dr Stevan ...

Imenik

http://www.df.uns.ac.rs/o_departmanu_df/imenik