Pretraga

broj pogodaka: 8
PMF: 2 Biologija: 6

Rezultati 2013/2014

http://www.pmf.uns.ac.rs/o_nama/kvalitet/predavaci_2013

Veličina uzorka: 20035   Rezultati studentskih anketa za letnji semestar školske 2013/14 za nastavnike (rezultati za saradnike se nalaze ispod tabele za nastavnike - LINK) R.br.NastavnikProsečna ocenaBroj studenataPredmeti 1 Artur Bjelica 10.00 7 Infertilnost i asistirana ...

Letnji semestar

http://www.pmf.uns.ac.rs/o_nama/kvalitet/rezultati_2014/letnji_semestar

Veličina uzorka: 19794   Rezultati studentskih anketa za letnji semestar školske 2014/15 za nastavnike (rezultati za saradnike se nalaze ispod tabele za nastavnike - LINK) R.br.NastavnikProsecna ocenaBroj studenataPredmeti 1 Agneš Kapor 9.26 54 Kinetička teorija gasova, ...

Laboratorija za taksonomiju i zoogeografiju invertebrata

http://www.dbe.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/laboratorija_za_taksonomiju_i_zoogeografiju_invertebrata

Naučno-istraživačka aktivnost grupe je usmerena na taksonomska, filogenetska i biogeografska istraživanja različitih grupa invertebrata. U tom smislu, rad istraživačke grupe je diferenciran u dva pravca. Prvi pravac istraživanja je orijentisan na utvrđivanje ključnih momenata i mehanizama ...

Morfologija i sistematika beskičmenjaka

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/ob013

Tokom kursa studenti se upoznaju sa morfo-anatomijom i sistematikom beskičmenjaka, uz razumevanje strukturne organizacije i funkcionalnih adaptacija predstavnika nižih i viših invertebrata.

Entomologija

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/obe008

Studenti stiču opšte znanje iz morfoanatomije, fiziologije, biologije i diverziteta insekata. Upoznaju se sa ključnim karakterima bitnim u filogeniji i klasifikaciji insekata i osnovnim dijagnostičkim karakterima glavnih grupa. Detaljnije se upoznaju sa opštim karakteristikama ...

Filogenija životinja

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/obe005

Detaljno poznavanje komparativnih morfo-anatomskih, histoloških, citoloških i embrioloških karakteristika Metazoa, važnih u filogenetskim analizama. Upoznavanje sa istorijatom i trenutno aktuelnim hipotezama o filogenetskoj poziciji Metazoa unutar Eukariota i filogenetskim ...

Terenska nastava II

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/osnovne/predmeti/obe004

Obuka u radu na terenu, organizaciji terenskog rada, sakupljanju materijala, njihovom obeležavanju i formiranju kolekcija. Izrada botaničke, uključujući i algološku, i zbirke marinskih invertebrata.

Ivo Karaman

http://www.dbe.uns.ac.rs/studije/knjiga_nastavnika/ivo_karaman

Ime i prezime Ivo Karaman Zvanje vanredni profesor Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, od 11.1989. Uža naučna odnosno umetnička oblast Zoologija Akademska karijera     Godina ...