Arpad Takači

Ime i prezime Arpad Takači
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno - matemati č ki fakultet Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad, zaposlen sa punim radnim vremenom od 1.1. 1976.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Matematika, Analiza i verovatnoća

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 27.03.1992 Prirodno - matemati č ki fakultet, Novi Sad Matematika
Doktorat 1982 Prirodno - matemati č ki fakultet, Novi Sad Matematika
Specijalizacija - -  
Magistratura 1978 Prirodno - matemati č ki fakultet, Beograd Matematika
Diploma 1974 Prirodno - matemati č ki fakultet, Novi Sad Matematika

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

  Naziv predmeta Vrsta studija
1 Analiza za informatičare Osnovne akademske studije
2 Matem. modeliranje i simulacija Master akademske studije
3 Kompleksna analiza Osnovne akademske studije
4 Kompleksna analiza Osnovne akademske studije
5 Seminar iz modeliranja 2 Master akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Pilipović, S., Stanković, B., Takači, A., Asymptotic behaviour of generalized functions and the Stieltjes transformation of distributions, Teubner Verlag, Band 116, Leipzig, Germany, 1990.
  Schmeelk, J., Takači, Dj., Takači, A., Elementary Analysis through Examples and Exercises, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1995.
  Pap, E., Takači, A., Takači, Dj., Partial Differential Equations through Examples and Exercises, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1997.
  Takači, A., Matematičko modeliranje, Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad, 2006.
  Takači, Dj., Takači, A., The character of operational successive approximations, Nonlinear Analysis, Theory, Methods & Applications, 61 (2005), 503-515.
  Fisher, B., Jolevska-Tuneska, B., Takači, A., On some neutrix convolution products of distributions, Integral Transforms and Special Functions, Vol. 14, No. 3 (2003), pp. 243-250.
  Pilipovi ć, S., Takači, A., Teofanov, N., Wavelets and quasiasimptotics at a point, Journal of Approximation Theory, Vol. 97 (1999), 40-52.
  Schmeelk J., Takači, A., Wavelet transforms in generalized Fock spaces, Inter. J. Math. and Math. Sci., Orlando, Florida, Vol. 20, No. 4 (1997), 657-672.
  Marić, V., Skendžić, M., Takači, A., On Stieltjes transform of distributions behaving as regularly varying functions, Acta Scientiarum Mathemat ic. Szeged, Hungary, Vol. 50 (1986), 405-410.
  Takači, A., A note on the distributional Stieltjes transformation, Math. Proc. Cambridge Phil. Soc., Vol. 94 (1983), 523-527.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 23
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 30
Trenutno u češće na projektima Domaći: 1 Međunarodni: 1
Usavršavanja (izbor) Universitat Kiel, University of Leicester, Universite Bordeaux 1, ELTE Budapest, BUTE Budapest, University of Katowice, University of Warsawa
Drugi podaci koje smatrate relevantnim:
  1. Š kolske 1989 /90 koristio sam Fulbrajtovu postdoktorsku stipendiju na Virginia Commonwealth Universityu gradu Ričmondu, Virdžinija.
  2. Recenzent sam za američki referativni časopis „Mathematical Reviews“ od 1983. godine.