Božo Dalmacija

Ime, srednje slovo, prezime Božo D. Dalmacija
Zvanje Redovan profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, 1978. god.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Zaštita životne sredine

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1996. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Hemija i zaštita životne sredine
Doktorat 1984. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu H emija
Specijalizacija - - -
Magistratura 1981. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu H emija
Diploma 1975. Prirodno-matematički fakultet u Beogradu H emija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

  Naziv predmeta Vrsta studija
  Hemijska tehnologija Osnovne akademske studije
  Kvalitet vode za piće Osnovne akademske studije
  Zaštita voda Osnovne akademske studije
  Osnovne metode tehnologije zaštite životne sredine Osnovne akademske studije
  Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda Osnovne akademske studije
  Ekoinženjering Master akademske studije
  Industrijski procesi Osnovne akademske studije
  Zagađenje voda Osnovne akademske studije
  Projekti-analiza uticaja na životnu sredinu Osnovne akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Dalmacija B., Hain Z., Mišković D., Kukučka M. (1991) Nitrates removal from surface river water by means of a biosorption system, Chemistry for the Protection of the Environment, Edited by L. Pawlowski, W. J., Lacy and J. J. Dlugosz, Plenum Press, New York, pp 515-521.
  DalmacijaB., Tamaš Z., Mišković D., Karlović E., Petrović O. (1992) The biosorption of selected pesticides from water by biologically activated carbon, Wat. Sci. Tech., 26 (9-11), 1991-1994.
  Dalmacija B., Karlović E., Tamaš Z. (1995) Praktikum iz hemijske tehnologije, Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju, Novi Sad.
  Dalmacija B., Ivančev-Tumbas I. (2000) Kvalitet vode za piće, Poglavlje u monografiji Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom, Prirodno-matematički fakultet – Institut za hemiju, Novi Sad, str. 85-123.
  Dalmacija B., Ivančev-Tumbas I., Zejak J., Čukić Z. (2000) Danube pollution caused by the destruction of the oil rafinery in Novi Sad, European Water Management, 3 (2), 62-63.
  DalmacijaB., Be č eli ć M., Agbaba J., Đ urendi ć M. (2001) Monitoring voda, Poglavlje u monografiji Kontrolakvalitetavoda, Prirodno-matematički fakultet – Institut za hemiju, Novi Sad, 63-143.
  Dalmacija B., Bečelić M., Jovanović D., Teodorović I. (2005) Analiza propisa Republike Srbije relevantnih za uvođenje graničnih vrednosti emisije za vode u skladu sa zahtevima EU, Granične vrednosti emisije za vode (ur. Bogdanović S. i Dalmacija B.) Projekat JUGOLEX Razvoj procesa o zaštiti životne sredine u Srbiji i Crnoj Gori, Novi Sad.
  Dalmacija B., Agbaba J. (Ed.) Zagađujće materije u vodenim ekosistemima i remedacioni procesi, PMF, Departman za hemiju, Novi Sad, 2008.
  Dalmacija B., Agbaba J., Klašnja M. (Ed.) Savremene metode u pripremi vode za piće, PMF, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2009.
  Dalmacija B, (Ed.) Osnovi upravljanja otpadnim vodama, PMF, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2010.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 82
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 26
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 2
Drugi podaci koje smatrate relevantnim. Urednik 14 monografija koji se koriste na Letnjoj školi zaštite životne sredine.