Branislav Đurđev

Ime, srednje slovo, prezime Branislav S. Đurđev
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, od 1990.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Geografija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 28.04.1999. PMF, Novi Sad Geografija
Doktorat 1986. PMF, Novi Sad Geografija
Magistratura 1987. Kalifornija, Berkli Demografija
Magistratura 1980. PMF, Novi Sad Geografija
Diploma 1975. PMF, Novi Sad Geografija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Geografija stanovništva Osnovne akademske studije
2. Demografski modeli Osnovne akademske studije
3. Osnovi GIS -a Osnovne akademske studije
4. Primena tehnologija daljinskog očitavanja u ekologiji Master akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. DjurdjevS.B., Kati ć V., Ž arkov D., 1992. Prevalence of the formal Zadruga in the village of Vilovo, Vojvodina, Serbia. Journal of Family History 17 (3), 319-329.
2. Đurđev S.B., 1994. Demografski razvoj grada i sela. Stanovništvo 3-4, 83-94.
3. Djurdjev S. B., 1995. Border Effects on Household Dissolution in the Banat Region Yugoslavia. GeoJournal 35 (4), 409-414.
4. Djurdjev S.B., 1999. Refugees and Village Renewal in Yugoslavia. GeoJournal 46 (3), 207-213.
5. Djurdjev S.B., 2000. Problems of Regional Population Growth in Serbia. GeoJournal, 50 (2-3), 133-138.
6. Durđev, S. V., Kicošev, S., Vuksanović, G. 2003): Strengts and Weakness of Human Resources in Regional Development of Vojovdina Province. Geographica Pannonica 7, pp. 21-26.
7. Đurđev S.B., 2004. Koliko dece treba Srbiji? Stanovništvo 1-4, str. 29-46.
8. Đurđev S.B., 2004. Dve regionalnizacije fertiliteta. Glasnik Srpskog geografskog društva 1, str. 51-58.
9. Đurđev S.B., 2006. Izazovi depopulacije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke 121, 11-17.
10. ĐurđevS.B., Arsenovi ć D., Dragin A., 2010. Contemporary problems in styding population of Vojvodina Province. Acta geographica Slovenica 50 (1), 115-124.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 2 (SSCI) 83 (Google Scholar) 50 (Sociofakt)
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 2
Trenutno u češće na projektima Domaći
  Međunarodni
Usavršavanja Moskovski državni univerzitet – Izučavao ulogu stanovništva u planiranju razvoja Katolički univerzitet Louvain la Neuve –Izučavao migraciona problematiku Evropski univerzitet u Firenci – Izučavao problematiku nupcijaliteta
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Šef Katedre za društvenu geografiju i metodiku nastave geografije; rukovdilac Centra za prostorne informacije Vojvodine; potpredsednik komisije za populacionu politiku Vojvodine.