Jovan Šetrajčić

Ime i prezime Jovan Šetrajčić
Zvanje redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad od 1975.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Teorijska fizika kondenzovane materije

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1996. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Novi Sad Fizika
Doktorat 1985. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Novi Sad Fizika
Specijalizacija - -  
Magistratura 1983. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Beograd Fizika
Diploma 1974. Prirodno-matematički fakultet Univerzitet Novi Sad Fizika

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Biofizika Osnovne akademske studije BIOLOGIJA
2. Slojni materijali i tehnologije Diplomske akademske studije FIZIKA
3. Superprovodni materijali i tehnologije Diplomske akademske studije FIZIKA

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1. Physica 144 A, 353-368 (1987).
2. Phys.Rev. B 36, 9094-9097 (1987).
3. Physica Scripta 42, 732-736 (1990).
4. Physica C 185-189, 713-714 (1991).
5. Physica A 190, 363-374 (1992).
6. Phys.Lett. A 192, 292-294 (1994).
7. Materials Science Forum 282-283, 71-82 (1998).
8. J.Phys.Chem.Sol. 60, 849-854 (1999).
9. Surface Science 477, 235-242 (2001).
10. Physica E 353, 479-491 (2005).

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 240
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste 120
Trenutno učešće na projektima Domaći 1 Međunarodni 1
Usavršavanja Winter School of Theoretical Physics, Karpacz (Poland) – 1987.
Drugi podaci koje smatrate relevantnim: Inostrani član Akademije nauka i umetnosti Republike Srpske od 2004.