Ljiljana Cvetković

Ime i prezime Ljiljana Cvetković
Zvanje redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad od 1.10.1982.
Uža naučna odnosno umetnička oblast numerička matematika

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 10.03.1997 Prirodno-matematički fakultet Novi Sad matematika
Doktorat 1987 Prirodno-matematički fakultet Novi Sad matematika
Specijalizacija      
Magistratura 1985 Prirodno-matematički fakultet Novi Sad matematika
Diploma 1982 Prirodno-matematički fakultet Novi Sad matematika

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

Naziv predmeta Vrsta studija
Num. metode linearne algebre 1 Osnovne akademske studije  
Num. metode linearne algebre 1 Osnovne akademske studije  
Num. metode linearne algebre 1 Osnovne akademske studije  
Matematika sa statistikom Osnovne akademske studije  
Programski paketi za obradu podataka Osnovne akademske studije  

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Cvetkovi ć, LJ., H -matrix theory vs. eigenvalue localization. Numerical Algorithms 42, 3-4 (2006), 229-245.
  Cvetkovi ć, Lj., Kostić, V., New subclasses of block H-matrices with applications to parallel decomposition-type relaxation methods. Numerical Algorithms 42, 3-4 (2006), 325-334.
  Cvetković, Lj., Kostić, V., Between Geršgorin and minimal Geršgorin sets, J.Comput. Appl. Math. 196/2 (2006), 452-458.
  Cvetković, Lj., Kostić, V., New criteria for identifying H-matrices, J.Comput. Appl. Math. 180/2 (2005), 265-278
  Cvetković, Lj., Kostić, V., Varga, R.S., A new Geršgorin-type eigenvalue inclusion set. ETNA (Electronic Transactions on Numerical Analysis) 18 (2004), 73-80.
  Cvetkovi ć, Lj., Rapajić, S., How to improve MAOR method convergence area for linear complementarity problems. Appl. Math. Comput. 162 (2005), 577-584.
  Cvetković, Lj., Some convergence conditions for a class of parallel decomposition-type linear relaxation methods .Appl.Numer. Math. 41 (2002), 81-87.
  Cvetković, Lj., Convergence Theory for Relaxation Methods to Solve Systems of Equations. MB-5PAMM, Technical University of Budapest, 1998.
  Cvetković, Lj., Matematika sa statistikom, Institutza matematiku, Novi Sad, 1996.
  Cvetkovi ć Lj., Poslovna statistika. Futurapublikacije, Novi Sad, 2006.

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata 46
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 30
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 1
Drugi podaci koje smatrate relevantnim 12 predavanja po pozivu ( Karlsruhe 1 989. Niš 1990. Kent Ohio 1992. Podgorica 1995. Warszawa 1997. Durso 1998. Beograd 2000. Rostov-on-Don 2004. Kent Ohio 2006. Beograd 2006. Beijing 2007. Shanghai 2007.) Organizator 10 konferencija (3 međunarodne ) Gost urednik za Linear Algebra Applications, Numerical ALgorithms Član i officer GAMM Activity Group Applied and Numerical Linear Algebra