Luka Bjelica

Ime, srednje slovo, prezime Luka J. Bjelica
Zvanje redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, N. Sad, 1969.
Uža naučna odnosno umetnička oblast hemija, fizička hemija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1991. Prirodno-matematički fakultet, N. Sad Fizička hemija (predmet Elektrohemija)
Doktorat 1979. PMF, N. Sad Hemija (Elektrohemija)
Magistratura 1973. PMF, Beograd Hemija (Analitička hemija)
Diploma 1968. Filozofski fakultet, N. Sad Hemija (Analitička hemija)

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
  Elektrohemija Osnovne akademske studije
  Hemijska kinetika Osnovne akademske studije
  Tehnike razdvajanja Osnovne akademske studije
  Analitička hemija okoline Osnovne akademske studije
  Upravljanje kvalitetom u analitičkoj laboratoriji Osnovne akademske studije
  Trendovi u instr. Analizi Master akademske studije
  Hemometrika Master akademske studije
  Analitička voltametrija Master akademske studije
  Fotohemija Master akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Bjelica, L.J. et al.,“Coulometric Bipotentiometric Titration of Bases and their Mixtures in Acetic Anhydride using a Polarized Pair of Quinhydrone Electrodes”, Z. Anal. Chem. 280 (1976) 382
  Bjelica, L.et al., “Electrochemical Studies on Different Glassy Carbon Electrodes. II. Corrosion and Double Layer Characteristics”, Croatica Chem. Acta, 53 (1980) 211-231
  Bjelica, L. et al., “Electrochemistry of Iron(III) Complexes with Salicylaldehyde Thiosemicarbazone and Its S-Methyl Derivative”, J. Electroanal. Chem., 213 (1986) 85-110
  Jovanović, Lj.S. et al., “Voltammetry of Some Novel Fe(III) Complexes with Tetradentate ONNO Ligands”, J. Electroanal. Chem., 252 (1988) 345-360.
  Bjelica, L.J. et al., “Activation of Glassy Carbon Electrode in Aqueous and Non-Aqueous Media”, Electr ochim. Acta, 37 (1992) 371-372
  Bjelica, L.J. et al., “Some peculiarities observed in voltammetric studies of different glassy carbon electrodes in nonaqueous media”, Electroanalysis, 7 (1995) 990-996
  Abramović, B.F. et al., “Some Electrochemical Characteristics of Boron- and Phosphorus- Doped Glassy Carbon Electrodes”, Electroanalysis, 15 (2003) 878-884
  Guzsvány, V. et al., " Bismuth Film Electrode for the Cathodic Electrochemical Determination of Thiamethoxam ", Electroanalysis, 18 (2006) 1363-1371
  Guzsvány, V. et al., " Rapid Differential Pulse Polarographic Determination of Thiamethoxam in Commercial Formulation and Some Real Samples ", Microchim. Acta, 154 (2006) 321-328
  Guzsvány, V. et al. „Monitoring of Photocatalytic Degradation of Selected N eonicotinoid Insecticides by Cathodic Voltammetry with a Bismuth Film Electrode”, Electroanalysis, 20 (2008) 291- 300

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata (bez autocitata) 400 ( 320 )
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 45
Trenutno u češće na projektima Domaći 2 Međunarodni 1
Usavršavanja 2 godine na Univerzitetu u Bristolu (1975.-77.)
Drugi podaci koje smatrate relevantnim L. Bjelica, "Uvod u elektrohemiju", Institut za hemiju PMF, Novi Sad, 1986., str. 239