Rada Rakić

Ime i prezime Rada Rakić
Zvanje Docent
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju o d 1992. god.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Antropologija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 01.04.2010 Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju Biologija, Humana biologija
Doktorat 2009 Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju Biologija, Humana biologija
Magistratura 199 1 Medicinski fakultet, Tuzla Biologija, Citogenetika
Diploma 198 6 Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju, Sarajevo Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Biologija ćelije Osnovne akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Bo ž i ć - Krsti ć, V., Pavlica, T., Rakić, R. ( 2004 ): Body height and weight of children in Novi Sad, Ann Hum Biol, 31 ( 3) : 356 - 363.
2 Bo ž i ć- Krsti ć, V ., Rakić, R., Pavlica T.(2007) Height of children from three to eighteen years of age in different periods of time in Novi Sad ( Serbia ), Ekologičeskiй vestnik, 3:41-46.
3 Rakić R., Božić-Krstić V., Pavlica T. (2008) Stanje uhranjenosti adolescenata u Somboru, Glasnik ADS, 43: 336-341.
4 Rakić, R., Božić-Krstić, V., Pavlica, T. (2008) Age changes of body height, weight and nutritional condit ion in adolescence from Novi Sad. Acta Morphologica et Anthropologica, 15: (in press).
5 Božić-Krstić V., Pavlica T., Rakić R. (2008) Anthropological characteristics of Serbs, Aktualьnыe voprosьi antropologii, 3: 53-59.
6 Pavlica T., Božić-Krstić V., Rakić R. (2008) Body characteristics of Serbs in Vojvodina, Acta Morphologica et Anthropologica, 14: 86-92
7 Rakić R., Božić-Krstić V., Pavlica T. (2009) Godine pojave menarhe i karakteristike rasta premenarhalnih i postmenarhalnih devojčica. Glasnik ADS, 44 : 491-496 .
8 Pavlica Tatjana, Verica Bo ž i ć- Krsti ć, Rakić Rada (2010): Body mass index, waist to hip ratio and waist /height in adult population from Backa and Banat -The Republic of Serbia. Ann Hum Biol, 37(4):562-573.
9 Pavlica Tatjana, Verica Bo ž i ć- Krsti ć , Rakić Rada (2010): Relationship between adult stature, BMI and WHR in Backa and Banat. Anthropologischer Anzeiger 68(1): 31-41.
10 Jovi č i ć Dubravka, Mila č i ć Sne ž ana, Vukov Tanja, Raki ć Boban, Stevanovi ć Milena, Drakuli ć Danijela, Raki ć Rada, Bukvi ć Nenad (2010) Detection of Premature Segregation of Centromeres in Persons Exposed to Ionizing Radiation, Health Physics The Radiation Safety Journal, 98 (5): 717-726

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata ISI/Web of Science (1), SCIndeks (2), Scopus (1)
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste  
Trenutno u češće na projektima Domaći
  Međunarodni