Tomka Miljanović

Ime i prezime Tomka Miljanović
Zvanje Redovni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, 01. 12.1998.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Metodika nastave biologije i ekologije

 

Akademska karijera
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 9.07. 2010 Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Metodika nastave biologije, ekologije i zaštite životne sredine
Doktorat 2000. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Metodika nastave biologije
Magistratura 1996. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija
Diploma 1978. Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad Biologija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. Metodika nastave biologije I Osnovne akademske
2. Školska praksa I Osnovne akademske
3. Školski ogledi u nastavi biologije Osnovne akademske
4. Savremena obrazovna tehnologija u nastavi biologije Osnovne akademske
5. Metodika nastave biologije II Master akademske
6. Školska praksa II Master akademske
7. Vannastavne aktivnosti u nastavi biologije (1/2 kursa) Master akademske
8. Istorija biologije (1/2 kursa) Master akademske
9. Uvođenje u delatnost nastavnika Master akademske

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

1 Žderić, M., Miljanović, T. (2001): Metodika nastave biologije, PMF, Institut za biologiju, Novi Sad (univerzitetski udžbenik), str. 215.
2 Miljanović, T., Žderić, M. (2001): Didaktičko-metodički primeri iz Metodike nastave biologije, PMF, Institut za biologiju, Novi Sad (univerzitetski udžbenik), str. 183.
3 Gruji č i ć, M., Miljanović, T., Ž deri ć, M. (2004): Metodika nastave biologije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko Sarajevo, str. 326.
4 Miljanović, T. (200 4 ): Aktivno u č enje biologije, PMF, Departman za biologiju i ekologiju, Novi Sad (naučna monografija), str. 218.
5 Miljanović, T., Pal, B., Atlagić, J., Škorić, D. (2000): Morfological Varijabiliti of H. giganteus and H. maximiliani populations, Helia, 23, Nr. 32, p.p. 45-52. M24
6 Miljanović, T., Topić, M. (20 10 ): Efikasnost realizacije dodatne nastave iz biologije u osnovnoj školi, Nastava i vaspitanje, 3, 401-411. M24
7. Miljanović, T., Drakulić, V. (2010): Nove akreditovane studije biologije i ekologije na Univerzitetima u Srbiji, u Gajić et al., Evropske dimenzije promena obrazovnog sistema u Srbiji, 6, 171-190., Filozofski fakultet, Novi Sad. M44

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika
Ukupan broj citata 11
Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste 2
Trenutno u češće na projektima Domaći 1
  Međunarodni
Usavršavanja
  • International Center of Croatian Universities, Dubrovnik, 17-21 03. 2003.
  • University of Erlangen, Faculty of Education Nürnberg, Germany, 8-19. 12. 2003.
  • Universitatea de vest,,Vasile Goldis“, Arad, Republika Rumunija, 11-21. 07. 2005.
  • Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar ( Univerzitet u Debrecinu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju, Republika Mađarska) 13-18. 11. 2006.
  • Faculty of Matematics and Science, University of Jyväskylä, od 28. 05. do 03. 06. 2007.
  • Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar ( Univerzitet u Debrecinu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju, Republika Mađarska) 04 - 09. 05. 200 9.