Vladimir Stojanović

Ime, srednje slovo, prezime Vladimir M. Stojanović
Zvanje Vanredni profesor
Naziv institucije u kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Prirodno-matematički fakultet (Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo) od 1998.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Društvena geografija

Akademska karijera

 

  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 1.10.2009. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Društvena geografija
Doktorat 2004. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Društvena geografija
Magistratura 2001. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Društvena geografija
Diploma 1998. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Društvena geografija

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama

  Naziv predmeta Vrsta studija
1. O pšta privredna geografija Osnovne akademske studije
2. Geografija životne sredine Osnovne akademske studije
3. Geoekološko projektovanje u zaštiti životne sredine Master akademske studije
4. Turizam i održivi razvoj Osnovne akademske studije
5. Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima Osnovne akademske studije

 

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  Stojanović, V.: Degradation and Protection of Wetlands in Special Nature Reserves in Vojvodina, Geographica Pannonica, 2005, No. 9, str. 24- 28, UDK: 05:91(497.1)=20, ISSN 0354-8724. M 51
  Romelić, J., Plavša, J., Stojanović, V : Concept of the Creation of Eco-rural Tourism Destination on the Example of Gudurica Settlement, Geographica Pannonica, 2005, No. 9, str. 51- 58, UDK: 05:91(497.1)=20, ISSN 0354-8724. M 51
  Romelić, J., Plavša, J., Stojanović, V., Lazić, L: Geographical Basis for the Distribution and Organisation of Industry in Bačka, Geographica Pannonica, 2007, No. 11, str. 43- 47, UDK: 05:91(497.1)=20, ISSN 0354-8724. M 51
  Mijović, D., Stojanović, V : Conservation of Hydro(Geo)logical Heritage Sites for Protection of Plains Environment (The Mostonga Example, Westwrn Bačka), Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", Srpska akademija nauka i umetnosti, 2007, No. 56, str. 25- 33, UDK: 910/911.3, ISSN 0350-7599. M 51
  Stojanović, V., Mijović, D: Evaluation of Geodiversity of the Western Bačka Danube Region in the Planning Documents and Opportunities for Improvement, Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić", Srpska akademija nauka i umetnosti, 2008, str. 5- 16, UDK: 911.2 504.6 (497.113), ISSN 0350-7599. M 51
  Stojanović, V : The use of natural assets of reeds marshland in Vojvodina in view of sustainable development, Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 2008, No. 115, str. 109- 116, UDK: 355.01, ISSN 0352-4906. M 51
  Stojanović, V. : Održivi razvoj u specijalnim rezervatima prirode Vojvodine, Novi Sad, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, 2005. 168str., UDK: 502.131.1 (497.113), 502.2 (497.113), ISBN 86-7031-069-4. M 42

 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata  
Ukupan broj radova sa SCI ( SSCI ) liste 1
Trenutno u češće na projektima Domaći 2
  Međunarodni