Kompetencije diplomiranih studenata

Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće opšte sposobnosti:

 

 • logičnog mišljenja, formulisanja pretpostavki i izvođenja zaključaka
 • plasiranja i publikovanja različitih naučnih i stručnih informacija, davanje mišljenja i razmenjivanje ideja
 • za samostalni i timski istraživački rad
 • planiranja i izvođenja eksperimenata
 • za naučno zasnovanu interpretaciju eksperimentalnih podataka
 • efikasne naučne komunikacije  
 • za rukovođenja istraživačkim timovima
 • za formiranje stava o neophodnosti permanentnog usavršavanja


Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične sposobnosti:

 

 • za primenu i razvoj profesionalnih znanja i vrednosti: stručnih (u okvirima užih bioloških disciplina), pedagoško-psiholoških i metodičko-didaktičkih disciplina
 • planiranja, programiranja i upravljanja nastavom i učenjem biologije
 • za primenu informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi biologije
 • za ovladavanje procesima, metodama, postupcima i tehnikama istraživanja u nastavi biologije i obrazovanju u celini
 • upoznavanja, ocenjivanja i napredovanja učenika
 • komunikacije i interakcije sa učenicima, roditeljima, kolegama i lokalnom zajednicom
 • planiranja i evaluacije sopstvenog kontinuiranog profesionalnog razvoja
 • sposobnost prenošenja znanja iz oblasti biologije na pedagoško i metodološki stručnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju;

Opis ishoda učenja


Ishod procesa učenja je stručnjak sa naprednim akademskim obrazovanjem koji poseduje značajno proširena i produbljena znanja u odnosu na znanje stečeno na osnovnim akademskim studijama kao i integrisano znanje neophodno za razumevanje naučne osnove iz oblasti biologije i sa razvijenim kompetencijama za prenošenje znanja iz oblasti biologije na pedagoško i metodološki stručnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju.