Kvalitet, savremenost i međunarodna usaglašenost studijskog programa

Studijski program jednogodišnjih master akademskih studija kojim se stiče zvanje Master profesor biologije 60 ESPB je modifikacija studijskih programa Diplomirani biolog-master – profesor biologije 120ESPB, koji su uspešno akreditovani 2008. godine i trenutno se izvode na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF-a u Novom Sadu. Osnovni razlog zbog kog smo doneli odluku da sa sistema studija 3+2 pređemo na sistem 4+1 su promene koje su 2010. godine unete u Zakon o visokom obrazovanju, po kojima se ponovo omogućava sticanje stručnog zvanja Diplomirani nakon četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija. Pored toga, odlučili smo se da uvedemo zvanje Master profesor biologije, koristeći se novouvedenim («Sl. Glasnik RS», br 81/2010) izmenama u Pravilniku o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva. Zašto mislimo da je neophodno vratiti u opticaj zvanja Diplomirani profesor biologije i Master profesor biologije? Trenutna situacija na tržištu rada je problematična za pronalaženje zaposlenja za brojne stručne profile. Ne treba zaboraviti ni neinformisanost i inerciju poslodavaca i njihovo neprepoznavanje novih zvanja iz kojih je, za sve nastavničke profile koji se decenijama obrazuju na Prirodno-matematičkim fakultetima, nestalo zvanje PROFESOR (osim u slučajevima integrisanih petogodišnjih dvopredmetnih studija). Rukovodeći se ovim činjenicama, smatramo da je sistem od četiri godine osnovnih akademskih studija optimalan za sticanje naprednih akademskih kompetencija, a takođe obezbeđuje na tržištu rada prepoznatljiv naziv zvanja Diplomirani profesor biologije. Nastavak akademskog usavršavanja diplomirani profesori biolije mogu ostvariti na predloženom studijskom programu Master profesor biologije koji nudi studentima savremena naučna i stručna znanja.

Studijski program je u potpunosti usaglašen sa programima doktorskih studija PMF- a u Novom Sadu i predstavlja bazu za usmeravanja studenata ka različitim profilima doktorskih studija.

Studijski program je akreditovan, reformisan i usaglašen sa osnovnim principima evropskog sistema studija definisanog u okvirima Bolonjske deklaracije. Program je usklađen sa najmanje nekoliko akreditovanih programa inostranih visokoškolskih ustanova (linkovi se nalaze nazanačeni ispod teksta). Generalno, analizom studijskih programa 1. i 2. stepena akademskih studija za obrazovanje profesora biologije na internet stranicama velikog broja evropskih univerziteta, može se zaključiti da je dominantan model studija 3+2, gde studenti tokom prve tri godine studija studiraju neku od prirodnih nauka (biologija, fizika, hemija,...), a nakon toga upisuju drugi stepen studija na kom stiču znanja i veštine iz psihološko-pedagoško-metodičkog kora predmeta (čest je slučaj da se studije nastavljaju van Prirodno-matematičkih fakulteta). Drugi model koji je u opticaju na evropskom tržištu obrazovanja su integrisane studije iz dvopredmetnih kombinacija studija prirodnih nauka. Manji broj evropskih zemalja (Bugarska, delimično Rumunija i neki univerziteti pribaltičkih zemalja) i pojedini univerzitetu u svetu, imaju model četvorogodišnjih studija nakon kojih se stiče zvanje adekvatno za rad u osnovnih i srednjim školama. U našem okruženju, jednogodišnje master studije koje vode diplomi drugog stepena akademskih studija organizovane su samo na Univerzitetu u Sarajevu (BiH).

Studijski program je formalno i strukturno usklađen sa utvrđenim predmetno specifičnim standardima za akreditaciju. Studijski program je usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, sticanja diplome i načina studiranja.