Osnovne akademske studije

STUDIJSKI PROGRAMI OD ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

DIPLOMIRANI BIOLOG

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u oblasti biologije. Osnovne akademske studije Ι stepena biološkog profila imaju četvorogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 240 ESPB. Po završetku studija biologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u primarno biološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, kao i u naučno-istraživačkim laboratorijama. Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani biolog prvog stepena akademskih studija. Detaljnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul (Biolog ili Molekularni biolog) navodi se u dodatku diplomi.

DIPLOMIRANI EKOLOG

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za stručni i naučni rad u oblasti ekologije. Osnovne akademske studije Ι stepena ekološkog profila imaju četvorogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 240 ESPB. Po završetku studija ekologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade: u  laboratorijama koje su usmerene na istraživanja na polju ekologije i zaštite životne sredine; u institucijama koje se bave problemima zaštite prirode i očuvanja biološke raznovrsnosti. Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani ekolog prvog stepena akademskih studija.

Cilј studijskog programa je obrazovanje predmetnih nastavnika - profesora biologije, osposoblјenih za rad u osnovnim, srednjim stručnim školama i gimnazijama, i drugim područjima rada u sistemu obrazovanja. Ovaj studijski program pruža široko i savremeno akademsko obrazovanje u oblasti bioloških naučnih disciplina i time obezbeđuje potrebne stručne kompetencije budućih profesora biologije. Takođe, savremeno zasnovani metodički i pedagoško – psihološki kursevi omogućavaju razvoj pedagoških, didaktičkih, metodičkih i komunikacijskih kompetencija. Budući profesori biologije se podstiču na permanentno usavršavanje i profesionalni razvoj. STUDIJSKI PROGRAMI OD ŠKOLSKE 2013/2014. GODINE

Diplomirani biolog

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata za stručni i naučni rad u oblasti biologije. Osnovne akademske studije Ι stepena biološkog profila imaju četvorogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 240 ESPB. Po završetku studija biologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade u primarno biološkim laboratorijama različitih industrijskih grana, kao i u naučno-istraživačkim laboratorijama. Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani biolog prvog stepena akademskih studija. Detaljnija odrednica zvanja koja definiše odabrani modul (Biolog ili Molekularni biolog) navodi se u dodatku diplomi.


Diplomirani profesor biologije

Cilj studijskog programa je obrazovanje predmetnih nastavnika - profesora biologije, osposobljenih za rad u osnovnim i srednjim školama. Osnovne akademske studije Ι stepena biološkog profila imaju četvorogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 240 ESPB. Po završetku studija formiraju se stručnjaci sa kvalifikacijama za predmetne nastavnike biologije u osnovnim i srednjim školama. Stečeni nivo znanja obezbeđuje formiranim stručnjacima njegovu laku primenu u praksi. Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv:  Diplomirani profesor biologije prvog stepena akademskih studija.


Diplomirani ekolog

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za stručni i naučni rad u oblasti ekologije. Osnovne akademske studije Ι stepena ekološkog profila imaju četvorogodišnje studijske programe i završavaju se sa sakupljenih najmanje 240 ESPB. Po završetku studija ekologije formiraju se stručnjaci sposobni da rade: u  laboratorijama koje su usmerene na istraživanja na polju ekologije i zaštite životne sredine; u institucijama koje se bave problemima zaštite prirode i očuvanja biološke raznovrsnosti. Lice koje završi osnovne akademske studije stiče stručni naziv Diplomirani ekolog prvog stepena akademskih studija.


Knjiga predmeta

Opisi svih predmeta na osnovim akademskim studijama na Departmanu za biologiju i ekologiju: nastavnici, status predmeta, broj ESPB, uslov, cilj predmeta, ishod predmeta, sadržaj predmeta, literatura, broj časova aktivne nastave, metode izvođenja nastave, ocena znanja.