Terenska nastava III

Studijski program : Diplomirani biolog modul Biolog

Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije

Naziv predmeta: Terenska nastava III

Šifra predmeta: OBE018

Nastavnik:dr Goran Anačkov, dr Olivera Bjelić-Čabrilo

Status predmeta:obavezni

Broj ESPB:2

Uslov: Uredno pohađana i pozitivno ocenjena Terenska nastava 1 i 2

Cilj predmeta:Sagledavanje ekosistemskih osobenosti i biogeografske pripadnosti pojedinih regiona na Balkanskom poluostrvu (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Razvijanje sposobnosti pravilne praktične primene stečenih znanja.

Ishod predmeta: Osposobljenost studenta da u prirodnom okruženju prepoznaje i razlikuje pripadnost odgovarajućim biomima konkretnog staništa (identifikacija). Praktična primena stečenih teorijskih znanja iz predmeta Ekologija biljaka, Ekologija životinja i Biogeografija.

Sadržaj predmeta

Praktična nastava

Koncept višednevne ekskurzije podrazumeva obilazak različitih bioma na Balkanskom poluostrvu (Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini) u cilju obuke u prepoznavanju odgovarajućih ekosistema i biogeografske pripadnosti. Planirani tereni su Titelski breg, Banatske slatine, Deliblatska peščara, Jelašnička klisura, Vlasinsko jezero, Grdelička klisura, Kopaonik, Pešterska visoravan, Zlatar, Durmitor, kanjon Tare, Biogradska gora, kanjon Morače, Podgorička pećina, Skadarsko jezero, Ulcinjske solane, Ada Bojana, Boka Kotorska, Kraška polja u Hercegovini (Trebinje), obronci Maglića, srednji tok Drine (Višegrad), Mokra Gora, Tara. Obuka u osnovama fitocenologije i ekologije životinja, tj. upoznavanje sa metodama koje se koriste u populacionim istraživanjima, primenjenim na različitim tipovima staništa.

Literatura

1. Stevanović, V., Vasić, V. (1995): Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. Biološki fakultet, Ekolibri, Beograd

Broj časova aktivne nastave

Predavanja:

 

Vežbe:

Drugi oblici nastave:3

Studijski istraživački rad:

Ostali časovi

Metode izvođenja nastave: Praktična interaktivna nastava u okviru nastavne ekskurzije, rad u grupama

Ocena znanja

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

predavanja - prisustvo

 

test

100

praktična nastava - prisustvo

 

usmeni

 

kolokvijumi

 

 

 

semestralni testovi