Informacije za republičko takmičenje

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

ТОК РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ БИОЛОГИЈЕ 14. 5. 2017.

 

 

- 1330 - 1350  ПРИХВАТАЊЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕНИКА (УВИДОМ У ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ) У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА ЋЕ БИТИ ТЕСТИРАЊЕ

 

- 1400 - 1500 ЧАСОВА РЕШАВАЊЕ ТЕСТА ЗА СВЕ РАЗРЕДЕ

 

РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА:

 

Разред

Просторија

Департман

I разред

Амфитеатар 1.

(ученици на списку од бр. 1 до бр. 37)

Департман за биологију и екологију

(приземље)

Амфитеатар 2.

(ученици на списку од бр. 38 до бр. 73)

II разред

Вежбаонице бр. 7

(ученици на списку од бр. 1 до бр. 15)

Департман за биологију и екологију

(I спрат)

Вежбаонице бр. 13

(ученици на списку од бр. 16 до бр. 29)

III разред

Амфитеатар Михајло Пупин

(ученици на списку од бр. 1 до бр. 52)

Департман за математику и информатику (приземље)

IV разред

Амфитеатар бр. 5.

(ученици на списку од бр. 1 до бр. 35)

Департман за математику и информатику (приземље)

 

Амфитеатар бр. 7.

(ученици на списку од бр. 36 до бр. 82 )

 

 

ИЗРАДА ВЕЖБИ ЈЕ НАКОН ЗАВРШЕТКА ТЕСТА, У ИСТИМ ПРОСТОРИЈАМА

 И ТРАЈЕ 30 МИНУТА.

 

Примедбе у писаној форми ће моћи да се предају од 1530-1630

Жалбе на прелиминарне резултате комисија ће разматрати од 1730-1800

 

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И ЊИХОВИМ ПРОФЕСОРИМА МЕНТОРИМА

ЖЕЛИМО ПУНО УСПЕХА НА ТАКМИЧЕЊУ

 

 

Тим за организацију такмичења