KONAČNE RANG LISTE

 

 

 

Kandidati koji imaju prigovor na preliminarne rang liste mogu ostvariti uvid u test u ponedeljak 3.07.2017. godine u periodu 9-11h na Departmanu za biologiju i ekologiju II sprat soba 1