Konkurs za Master Award - CheckMark Fondacija

Fondacija CheckMark Ger van Meel kao i prošle godine raspisuje konkurs za najbolji Bechelor/Master rad iz oblasti hemijskih i biohemijskih nauka (hemija, fizička hemija, biohemija, molekularna biologija, tehnologija i farmacija).

 

Konkurs je otvoren do 1.maja 2012.

 

Zainteresovani studenti treba da pošalju rad dr Branku Kolariću (Predsednik CheckMark - Ger van Meel fondacije), e-mail branko.kolaric@umons.ac.be

 

Internet prezentacija CheckMark fondacije (na engleskom)

 

CheckMark Analist Development Program (Serbia)