На основу члана 12 став 2 Правилника о додели привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом Саду (Сенат Универзитета у Новом Саду, 02.06.2010.,4. 07.2011.,27.јануар 2012. и 27.децембра 2013. године), Сенат Универзитета у Новом Саду на седници одржаној 07. децемра 2017. године, р а с п и с у ј е К О Н К У Р С за доделу привременог смештаја у Дому за наставно-научни подмладак Универзитета у Новом Саду за апармане слободне у периоду 01.04.2018. године – 31.03.2019. године