Konkurs za TRAIN program usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu.