Poštovane kolege; U okviru medjuuniverzitetske razmene koju naš Departman realizuje sa Belarusian State University, International "Sakharov" Environmental Institute Minsk, ove školske godine relizovaće se poseta kolegama u periodu od 27. juna do 09. jula. Zainteresovani studenti se mogu prijaviti kod g-dje Mirjane Birčanin, II sprat soba 1, do 15. aprila.