Јавна одбрана ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ под насловом: "Дистрибуција и диверзитет родова Merodon Meigen и Cheilosia Meigen (Diptera: Syrphidae) у jугоисточној Европи: предеоно-еколошка анализа", кандидата Снежане Попов (рођ. Јовичић), одржаће се 26.10.2017. у 11:30 часова у A1 на Департману за биологију и екологију, Природно - математички факултет, Нови Сад.