52. Kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem

Obaveštavamo Vas da se u sredu, 05. juna 2013. sa početkom u 10:00 časova otvara 52. kongres Antropološkog društva Srbije sa međunarodnim učešćem, pri čemu naš Departman učestvuje kao suorganizator. Održavanje kongresa je omogućilo Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije i on će trajati do petka, 07. juna. Da biste videli program kongresa, otvorite PDF datoteku koja se nalazi u nastavku:

.