SVEČANO VAS POZIVAMO NA manifestaciju DAN PAUKOVA Subota, 18.11.2017. od 12-15h Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Radnička 20a, Novi Sad