ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE DIJANE PANTELIĆ POD NASLOVOM ,,Potencijal sekundarnih metabolita cijanobakterija kao biomarkera u paleoklimatskoj rekonstrukciji,, ODRZAĆE SE 29. 9. 2017. GODINE U 12 SATI U A1