PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU OBAVEŠTAVA DA ĆE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE DUNJE KARANOVIĆ, POD NAZIVOM „Uporedni pregled morfo-anatomskih karakteristika bilјnih organa i analiza etarskih ulјa sa njihovom primenom u taksonomiji odabranih rodovatribusa Inuleae Cass. (Compositae),, ODRŽATI U ČETVTAK 27.09.2018. U 13.00H - U AMFITEATRU 1 NA DEPARTMANU ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 2.