PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET UNIVERZITETA U NOVOM SADU OBAVEŠTAVA DA ĆE SE ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE DALIBORKE STANKOVIĆ, POD NAZIVOM „Rasprostranjenost Haemosporidia u populacijama migratornih i sedentarnih vrsta ptica pevačica (Passeriformes) u Srbiji,, ODRŽATI U ČETVTAK 27.09.2018. U 15.00H - U AMFITEATRU 1 NA DEPARTMANU ZA BIOLOGIJU I EKOLOGIJU PRIRODNO MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU, TRG DOSITEJA OBRADOVIĆA 2.