CITIRANOST ISTRAŽIVAČA SA PMF-a

U saradnji sa Referalnim centrom Biblioteke Matice srpske, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj pokrenuo je tokom juna 2014. godine i finansirao projekat pod nazivom “Izrada pregleda citiranosti naučnih radova iz baze naučnoistraživačkih radnika AP Vojvodine”.

 

U bazi istraživača je 4.486 istraživača, a projekat je zbog obimnosti posla završen krajem oktobra 2015. Istraživači su se rangirali prema Naučnom kartonu radnika i Web of Science (WOS).

 

Na Prirodno-matematičkom fakultetu, zaključno sa 2013. godinom prva tri najcitiranija naučna radnika su: akademik prof. dr Endre Pap (2470) , prof. dr Vukadin Leovac (1792) i prof. dr Neda Mimica Dukić (1258).