ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Univerzitetu “Aleksandar Joan Kuza” u Jašiju, Rumunija