Promocija Fondacije i mogućnost usavršavanje studenata u holandskim kompanijama

Pozivamo Vas da dođete na promociju programa Fondacije "CheckMark - Ger van Meel"

 

CheckMark - Ger van Meel Fondacija osnovana je na inicijativu dr Branka Kolarića i Ger van Mell-a (vlasnik CheckMarka ) u leto 2007. godine.

 

Kompanije koje učestvuju u programu su Astellas, Solvay Pharmaceuticals, Teva, Organon, Shell, SGS kao i univerziteti poput: Twente School of Management i Avans Hogeschool.

 

Fondacija promoviše i stimuliše fizičkohemijske, hemijske i biohemijske nauke i obrazovanje kod nas, a pruža izuzetne mogućnosti za usavršavanje srpskih studenata u holandskim kompanijama.

 

Svake godine, fondacija organizuje izbor najboljih diplomskih i master teza u oblasti hemije, a tradicionalno, studenti novosadskog PMF-a bivaju nagrađeni, te je tako i ove godine jedna od nagrada došla na PMF.


Filip Šibul doktorant sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine sa radom "Ekstrakti vrsta roda Polygonum kao inhibitori biosinteze eikozanoida", osvojio je drugu nagradu.

Obzirom na to da  su radovi prijavljeni ove godine bili vrlo kvalitetni, još četvoro studenta je nagrađeno Sertifikatom izvrsnosti: Stela Murenji, Siniša Popov i Tamara Tomin sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu i Jelena Papan sa Hemijskog Fakulteta, Univerzitet u Beogradu.

 

Promocija će se održati 25. oktobra 2013. u Klubu nastvnika pri Departmanu za fiziku, sa početkom u 10:00 časova.