Prijavljivanje projekata u okviru EU programa za istraživanje i inovacije HORIZONT2020

Otvara se prvi poziv za prijavljivanja projekata u okviru EU programa za istraživanje i inovacije "Horizont 2020" počevši od 11. decembra 2013. o čemu nas je obavestio Dr Radomir Žikić, pomoćnik ministra u  Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Svi istraživači iz Republike Srbije, bez obzira na naučno zvanje mogu kao i do sada u FP7 Programu, na ravnopravnoj osnovi sa istraživačima iz EU da učestvuju  u ovom programu kao koordinatori i/ili učesnici na projektu.


Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u pripremi za prijavu projekata u predstojećim pozivima za prioritetne oblasti za koje će Radni programi biti dostupni početkom novembra 2013.godine.

 

Više informacija možete pronaći na odgovarajućoj Internet stranici Evropske Unije Horizon 2020, kao i na stranici PMF-a Program Horizont 2020 gde se nalaze dodatna obaveštenja.