Informacije o upisu 2015. godine

Detaljne informacije o broju studenata koji se upisuju na Osnovne akademske studije biologije i ekologije u školskoj 2015/16, kao i informacije o datumu održavanja prijemnog ispita i potrebnoj dokumentaciji za prijavu i upis na studije, biće objavljene nakon što Senat Univerziteta u Novom Sadu usvoji tekst Konkursa za upis za školsku 2015/16 godinu na sednici koja je zakazana za 04.06.2015. godine.