Projekat naših i mađarskih naučnika u okviru IPA programa prekogranične saradnje

Nekontrolisana upotreba antibiotika dovela je do mutacija i rezistencije bakterija, te infekcije izazvane ovim bakterijama moraju biti lečene na drugačiji način. Nauka radi na otkrivanju novih antimikrobnih agenasa, koji u skladu sa savremenim trendovima treba da budu prirodni, efikasni i da ne štete okolini.

 

Baš ovaj problem, koji je od strane EU prepoznat kao vrlo značajan, osnova je projekta u kom zajedno učestvuju Prirodno-matematički fakultet i Univerzitet u Segedinu.

          

Projekat "Novi prirodni antimikrobni agensi za kontrolu patogenih bakterija" biće predstavljen 11. marta, 2013. godine u 13.45 časova u Kongresnom centru "Master", sala 3, a uvodnu reč daće dr Petar Knežević, menadžer projekata sa Departmana za biologiju i ekologiju novosadskog PMF-a i dr Gabor Rakhely, vođa tima sa Departmana za biotehnologiju segedinskog Univerziteta.

 

Ukupna vrednost projekta je 200.000 Eur i do avgusta 2014. radiće se na izlalaženju nekonvencionalnih antimikrobnih agenasa, kako bi bili prevaziđeni problemi multiple rezistencije bakterija na antibiotike. Zadaci naučnika su  kreiranje i primena novih mikrobioloških, toksikoloških i molekularnobioloških metoda koje će biti koriščene u ovakvim istraživanjima u budućnosti, pa će projekat obezbediti iskustva i smernice za buduće slične studije. Nabavka opreme i uspostavljanje saradnje sa Departmanom za Biotehnologiju u Segedinu imaće značajan efekat i na unapređenje istraživačkih kapaciteta PMF-a.

 

Pored dobijanja podataka koji su od neprocenjive važnosti sa naučnog aspekta, projekat treba da obezbedi osnove za lakšu komercijalizaciju novih, prirodnih, efektivnih i za upotrebu bezbedinih antimikrobnih agenasa u ove dve regije, u cilju poboljšanja kvaliteta života građana. Takođe, projekat treba da podigne svest naučne javnosti i stanovnika sa obe strane granice o protrebi za racionalnim korišćenjem konvencionalnih antibiotika, ali i o potrebi za iznalaženjem novih.