Sastanak o osnovnim informacijama za master studije

Za studente smera master biolog (moduli: mikrobiologija, botanika, zoologija, molekularna biologija)

 

Sastanak o osnovnim informacijama o master studijama je u četvrtak (18.10.2012) u 8:00h u A3

 

 

 

Ta studente smerova master profesor biologije i master ekolog (moduli: hidrobiologija, ekološki inžinjering i zaštita prirode i održivi razvoj)

 

Sastanak o osnovnim informacijama o master studijama je u četvrtak (18.10.2012) u 9:00h u A