Matica srpska uz suorganizatorstvo Departmana za biologiju i ekologiju organizuje naučni skup posvećen prof. dr Slobodanu Glumcu u četvrtak 19. aprila 2018. godine. Profesor Glumac je jedan od osnivača našeg Departmana, dugogodišnji njegov rukovodilac , a obavljao je i funkciju dekana Prirodno-matematičkog fakulteta i prorektora Univerziteta u Novom Sadu.