Природно-математички факултет позива све заинтересоване да поднесу пријаве за доделу годишње награде „Најбољи млади научник“ Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, која се додељује поводом обележавања дана Факултета, 22. маја, за изузетне резултате у области науке и истраживачког рада кандидата у претходној календарској години.