Јавна одбрана ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ под насловом: „Фауна инсеката полинатора у Војводини: диверзитет, бројност и процена вредности екосистемске услуге полинације“, кандидата Злате Марков, одржаће се 15. маја 2017. у 14 часова у Амфитеатру 2 на Департману за биологију и екологију.