Андријана АНДРИЋ, ће бранити докторску дисертацију: „Анализа варијабилности таксона Ornithogalum umbellatum L. 1753 (Hyacinthaceae) применом молекуларних маркера и анатомско-физиолошких карактера“ У ПЕТАК 16. ОКТОБРА 2015. ГОДИНЕ У 13 ЧАСОВА У АМФИТЕАТРУ 1.