NIDSBE PANČIĆ Održaće od 24.11 do 26.11 konferenciju pod nazivom EKOBIOMORFA 2017, raspored konferencije možete preuzeti OVDE