Povodom uspešnog završetka međunarodne naučne škole IUBMB Advanced School on "Nutrition, Metabolism and Aging" održane u Petnici od 15. do 19. oktobra 2018. godine, Srpsko društvo za molekularnu biologiju (http://molbios.bio.bg.ac.rs/) je Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu uručilo zahvalnicu za pomoć u organizaciji.

Centralna tema ovog broja časopisa je praksa izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, te ćete upravo o ovoj problematici moći da čujete nešto više prilikom predstavljanja novog broja.

Na promociji će biti reči i o aktivnostima NIDSBE "Josif Pančić" i drugih pojedinaca i organizacija koji na različite načine doprinose zaštiti prirode.

U sklopu promocije biće upriličena i izložba fotografija zabeleženih prilikom terenskih aktivnosti Društva, sa akcentom na planini Cer.

Matica srpska, petak, 23. novembar u 18 časova - dođite da preuzmete vaš primerak časopisa "Terenac"!

Svi su dobrodošli!