Obaveštenje za ERAZMUS PLUS prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu u Turkuu, Finska.