Održavanje drugog sastanka u okviru projekt-inkubatora EUF (Europena University Foundation) OPEN SPACE koji treba da stimuliše, intenzivira i olakša partnerima da što uspešnije apliciraju za evropske projekte posebno u okviru ERASMUS + projekata.