TULIP međunarodna letnja škola - integrativna biologija u Pirinejima, Francuska"